• תכנון מערכות משולבות, פניאומטיקה, הידראוליקה, זיווד אלקטרוני, חשמל ובקרה

  • ביצוע פרויקטים מסוג Turn-key

  • ניהול פרויקטים של תכנון, ייצור והרכבה של מערכות מכניות הרצת מכונות

  • ביצוע ניסויים להוכחת עמידת התכן בדרישות

  • שיפור תהליכי ייצור בתעשייה

  • איתור בעיות במיכון ותיקונן

  • הכנת תיקי מוצר וייצור למכונות ולמתקנים קיימים

  • הכנת מסמכים טכניים, כגון מפרטים טכניים, אפיונים, הוראות הפעלה, בטיחות ותחזוקה, מסמכים לבחינות קבלה וכדומה