מסועי מעלית

תכנון מסועי מעלית למוצר רפואי כולל משפכים ומכסים למשפכים ולמסוע. העבודה כללה הכנת קבצי מודל של החלקים וההרכבות והכנת שרטוטי יצור של חלקי הפח

תכנון בוצע עבור ש.א. לוי