מערך שטיפה לפלפלים

מערך שטיפה של פלפלים.

תכנון בוצע עבור אילן חרובי בע"מ