מתקן הכללה

מערך הכנסה של גלילים בקוטר גדול ומשקל גבוהה לתוך מיכל גלילי גדול בצורה בטוחה.

המערך כולל מערכות בטיחות ולוח פיקוד ובקרה מרחוק

תכנון בוצע עבור חברת emefcy