יצור, הרכבה ואינטגרציה

שרף הנדסה מבצעת את יצור החלקים בעזרת עסקים יצרניים שונים בתחומים הבאים:

עיבוד שבבי

חלקי פח וזיווד

ריתוך

חשמל ובקרה

הרכבה, אינטגרציה והתקנה

 • ההרכבה מתבצעת לפי הוראות ההרכבה או שרטוטי ההרכבה כלשונם.

 • כל סטייה מההוראות ומהשרטוטים מתועדת להפקת מסקנות ועדכונים ליצור עתידי.

 • הקפדה על כללי הרכבה מקובלים, כמו למשל

  • כל בורג מהודק במומנט המתאים לו ובהתאם לסוג החומר.

  • כל בורג מצוייד בטבעת קפיץ או בחומר נועל הברגה כדוגמת  Loktite 242.

  • כל בורג המהודק על משטח מורכב עם דיסקית למניעת פגיעה בפני שטח

  • סיכה לחלקים נעים (אלא אם קיים אמצעי להפחתת חיכוך אחר)

  • שימוש בכלי עבודה נכונים ואיכותיים