תכנון מערכות

תכנון מערכת כולל מספר תחומים טכנולוגיים מעבר לפיתוח המכני , כמו למשל חשמל ובקרה, אלקטרוניקה, עיצוב תעשייתי ותהליכי יצור. בתוך מערכת אחת נוכל להבחין במספר הרכבות או תכנונים שכל אחד מהם הוא כמו פרויקט בפני עצמו. התכנון הכולל משלב את כל מרכיבי המערכת לעבודה מתואמת שנותנת מענה לדרישות. בתכנון מערכת ישנה חשיבות רבה להגדרה מדויקת ככל שניתן לדרישות לפני תחילת העבודה. שרף הנדסה מציעה ללקוחותיה סיוע בהכנת מסמך הגדרות מערכת. בהתאמה יש להקדיש תשומת לב רבה בתכנון הראשוני שבו ייבחן וייבחר כל פתרון ותקבע הדרך שבה יתנהל הפרויקט. בתכנון מערכות מתבצעת עבודה מול גורמים חיצוניים לחברה כמו קבלני משנה וספקים. הדבר מחייב תקשורת טובה וניהול פרויקטים.