SolaRobot Cleaner

מערכת SolaRobot היא מוצר של שרף הנדסה בע"מ והיא האמצעי היעיל והכדאי ביותר לניקוי פאנלים סולארים. המערכת מיועדת למערכות סולאריות מסחריות ובמיוחד למערכות בינוניות וגדולות. המערכת מורכבת על המערכת הסולארית בין אם על הגג או על האדמה. לפרטים נוספים הקש על התמונה.