מערכת מכאנית למיון פלפלים לפי גדלים

תכנון מערך מיון לפלפלים כולל הכנת תיק יצור

התכנון בוצע עבור אילן חרובי בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

סרטון פעולת המערכת