מכונה להזנת צינורית גמישה בקוטר 0.5 מ"מ

תכנון מכונה להובלה מבוקרת של צינורית בקוטר 0.5 מ"מ בתהליך ריתוך לייזר. העבודה נעשתה עבור אובלום וסקולר שפיתחה כלי להחדרה בכלי דם סתומים